Navigate Up
Sign In

National Health Strategies

      
                                      
                                                                                      [EN] [MT]​​​                                                                                      [EN]                                                                                      

   NCP Logo (002).png                NHS logo - Edited.jpg   
                                     [EN]​
                                                                                                                                [EN]  [MT]    

                                                                                                               


                       NBFP-logo.jpg                                                          diabetes-logo.jpg
      National Breastfeeding Policy & Action Plan                                                            [EN]​ 
                               2015-2020

                               [EN]​  [MT]​​                                                                                         
          
                 Communicable Disease Control Strategy  [EN] 
                 Food & Nutrition Policy & Action Plan for Malta 2015 - 2020 [EN]
                 A Healthy Weight for Life: A National Strategy for Malta 2012 - 2020 [EN]​