Navigate Up
Sign In

Public Consultations

TATTOOING COURSES - REQUIREMENTS
Public Consultation

Tattooing has become an increasingly popular practice thus it is pertinent to ensure safe practices for the tattooing industry in Malta. The aim of this document is for tattoo artists to earn a Tattooing certificate based on the completion of a structured
 training program which measures the ability to understand and follow established health and safety guidelines. This program is also intended to safe guard the practicing tattooist and ensures public health. The scope of regulating Tattoo Courses is to ensure that all courses contain the basic necessary knowledge and skills needed to ensure a safe procedure in tattooing and in the prevention of blood borne diseases.​

Details regarding the public consultations can be found here.​

KORSIJIET FIT-TATWAĠĠ – REKWIŻITI
Konsultazzjoni Pubblika

It-tatwaġġ saret prattika li dejjem qed izzid fil- popolarita tagħha, għalhekk huwa pertinenti li jiġu żgurati prattiċi sikuri għall-industrija tat-tatwaġġi f'Malta. L-għan ta' dan id-dokument huwa li l-artisti tat-tatwaġġ jiksbu ċertifikat fit-tatwaġġ ibbażat fuq taħriġ strutturat li jkejjel il-kapaċità, u li jifhem u jsegwi l-linji gwida stabbiliti dwar is-saħħa u s-sigurtà. Dan il-programm huwa wkoll maħsub biex jipproteġi lill-artisti tat-tatwaġġ kif ukoll jassigura s-saħħa pubblika. L-iskop li wieħed jirrogola korsijiet fit-tatwaġġ huwa li jiġi żgurat li l-korsijiet kollha jkun fihom l-għarfien u l-ħiliet bażiċi meħtieġa biex tiġi żgurata proċedura sikura fit-tatwaġġ u fil-kontroll ta’infezzjonijiet li jistgħu jiġu trażmessi mid-demm.

Dettalji dwar il-konsultazzjoni pubblika tista tinstab hawn​.​