Sign In

Infectious Disease Prevention & Control Unit Menu

IDCU Campaigns

 

 
21/4/2012 European Immunisation Week
The seventh European Immunization is being held on the 21-27 April 2012. The main aim is to promote the core message that immunization of every child is vital to prevent diseases and protect life.

 


 

 
24/3/2012 World  TB day and the launch of the National TB strategy
Illum huwa il-Jum Dinji ddedikat għat-Tuberkulożi. L-erbgħa w għoxrin ta’ Marzu tas-sena 1882, hija l-ġurnata meta t-tabib Robert Koch skopra l-mikrobu tat-tuberkulożi. Dan kien l-ewwel pass fid-diagnosi u l-kura tat-tuberkulożi.