Sign In

Influenza Vaccine

 ​Influenza Vaccination 2019.jpg
 

SEASONAL INFLUENZA VACCINE 2019/2020 - Press Release PR192189 (12/10/2019)

The Seasonal Influenza Vaccine for the year 2019/2020 will be available from all Health Centres from Monday 14th October 2019 to residents in Malta. Priority will be given to children under 5 years, persons older than 65 years and persons of any age suffering from chronic diseases of the lungs, heart, liver, kidney, diabetes, and any immunodeficiency conditions, including HIV and AIDS. In these cases, the Schedule V Control Card or a recent medical certificate stating the person's medical condition should be presented.

Following 27th October 2019, the influenza vaccine will be available free of charge for all residents of Malta over 6 months of age until stocks last.

Health Centres will open 10am to 1pm Monday to Friday and 10am to noon on Saturday.

Immunisation Clinics at Floriana, Mosta and Paola Health Centres will also be open from 2:30pm to 7:30pm from Monday to Friday (​until the 25th October).​​

Children under 9 years will be vaccinated within the Immunisation Clinic at each Health Centre only during their normal opening hours. The public is urged to check the opening days and hours of their respective Health Centre Immunisation Clinic

Persons caring for housebound patients are to phone CommCare on 22589341 to book the Influenza vaccine. 

All persons are to present their I.D. card in order to receive the vaccine.

Parents bringing young children for vaccination should produce the Baby's Book or Vaccination Record.

Flo Vaccine 2017 Poster 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TILQIMA KONTRA L-INFLUWENZA STAĠJONALI - Press Release PR192189 (​12/10/2019)

Minn nhar it-Tnejn, 14 ta' Ottubru, 2019, jibda jingħata t-tilqim b'xejn kontra l-influwenza. Għal dan il-għan il-Gvern ordna 100,000 doża ta' vaċċin bi spiża ta' ftit inqas minn nofs miljun ewro. L-ewwel tilqim se jingħata lil dawk il-persuni meqjusin ta' riskju għoli, tfal ta' taħt il-ħames snin, persuni ta' età minn 65 sena 'l fuq, persuni b'mard kroniku, u persuni li jagħtu servizz f'istituzzjonijiet magħluqin. It-tilqim se jingħata  miċ-ċentri tas-saħħa u mill-kunsilli lokali u mat-tieni ġimgħa jibda jingħata lil kulħadd.

Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne waqt konferenza tal-aħbarijiet li matulha tnediet il-kampanja ta' tilqim kontra l-influwenza staġjonali ta' din is-sena u li tibqa' sejra sal-ewwel xhur tas-sena d-dieħla. Fl-istess waqt se tkun għaddejja wkoll kampanja ta' promozzjoni dwar x'miżuri għandhom jittieħdu biex ikun kontrollat kemm jista' jkun it-tifrix tal-influwenza.

Id-Deputat Prim Ministru qal li l-aħjar mezz ta' prevenzjoni kontra l-influwenza huwa t-tilqim. Għal din is-sena l-Gvern qiegħed ikabbar dan il-mezz ta' prevenzjoni billi se jkun qed jipprovdi vaċċin li jkopri erba' tipi differenti ta' influwenza, tnejn tat-tip A u tnejn tat-tip B, dak li jissejjaħ quadrivalent vaccine. Fis-snin preċedenti kienet tintuża t-trivalent vaccine, li kien ikopri tliet tipi. Filwaqt li s-sena li għaddiet intefqet is-somma ta' €270,000 għal 100,000 doża ta' vaċċin din is-sena għall-istess ammont se tintefaq is-somma ta' €495,000. Is-sena li għaddiet kienu amministrati 87,484 doża ta' vaċċin, b'44% minnhom lil persuni li għandhom 65 sena jew aktar.

Id-Deputat Prim Ministru qal li l-influwenza, bħala marda li tittieħed, tingħata prijorità minħabba l-effett li tikkawża fuq is-soċjetà, fuq is-sistemi tas-saħħa u fuq l-ekonomiji inġenerali. Huwa kkalkulat li globalment bejn 5 u 15% tal-popolazzjoni tintlaqat minnha u kull sena huwa stmat li tħalli 300,000 fatalità. Huwa appella biex it-tilqim jittieħed kemm jista' jkun kmieni, idealment tul Ottubru u Novembru biex b'hekk il-protezzjoni provduta tkun fl-aqwa tagħha għal meta jkun mistenni li l-influwenza tkun fl-eqqel tagħha, minn Diċembru 'l quddiem.

F'Malta s-sitwazzjoni tinżamm taħt sorveljanza kemm fil-livell komunitarju kif ukoll fil-livell sekondarju (fl-isptarijiet). Fil-livell komunitarju titħaddem dik li tissejjaħ sentinel surveillance, fejn tobba tal-familja fil-privat kif ukoll dawk fil-bereġ u fiċ-ċentri tas-saħħa jirrapurtaw il-każijiet ta' influwenza li jiltaqgħu magħhom.

L-aħħar staġun ta' influwenza (2018-2019) il-livelli kienu għoljin, bl-ogħla wieħed ikun ta' 162 każ kull 1,000 ruħ. L-ogħla livell intlaħaq fit-tieni ġimgħa tas-sena 2019 (7 -13 ta' Jannar). Dawn kienu livelli simili għal tas-sena ta' qabel.

Il-ġbir ta' informazzjoni għal din is-sena f'livell komunitarju beda fl-40 ġimgħa tas-sena, mill-Ħadd, 29 ta' Settembru. Ir-rata ta' każi ta' influwenza għall-ewwel ġimgħa hija ta' 6.552 kull 1,000 ruħ. Il-moniteraġġ f'livell sekondarju jsir permezz ta' każijiet li jispiċċaw l-isptar, fejn l-ogħla livelli ġeneralment jintlaħqu f'Jannar.

Il-moniteraġġ isir għal tipi ta' influwenza li jkunu prevalenti kemm f'livell komunitarju kif ukoll f'livell ta' sptar.

Bejn Ottubru 2018 u Mejju 2019, kien hemm total ta' 9,690 pazjent li ġew eżaminati għas-sistema respiratorja. Minnhom kien hemm 642 li rriżultaw pożittivi għal Influwenza A H1N1; 448 għal Influwenza H3 u tlieta għal Influwenza B. Mill-moniteraġġ li sar fis-sajf ta' din is-sena it-tip ta' influwenza identifikata kienet dik AH3.

L-istaġun tal-influwenza f'dik il-parti tad-dinja magħrufa bħala s-Southern Hemisphere beda f'Ġunju li għadda. Il-virus A kien l-iżjed li rriżulta, iżda kien hemm żjieda fin-numru tal-virus B. Fil-parti l-kbira tal-pajjiżi f'din il-parti tad-dinja ġew irrappurtati livelli baxxi ta' influwenza meta kkomparat mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Madanakollu meqjus il-fatt tat-tendenza li għandha l-influwenza mhux faċli tipprevedi x'jista' jkun il-livell li jolqtok u allura għandha tittieħed kull prekawzjoni possibbli.

Il-ħinijiet tat-tilqim miċ-ċentri tas-saħħa jkunu bejn it-8.00 ta' filgħodu u 1.00 ta' wara nofsinhar mit-Tnejn sal-Ġimgħa, u s-Sibtijiet mit-8.00 ta' filgħodu sa nofsinhar.

Iċ-Ċentri tas-Saħħa tal-Mosta, Raħal Ġdid u l-Furjana jkunu miftuħin ukoll mit-Tnejn sas-Sibt bejn is-2.30 p.m. u s-7.30 p.m.

Kull persuna li tixtieq tircievi t-tilqima għandha dejjem tippreżenta l-karta tal-identita’ tagħha.

Tfal li se jitlaqqmu għandhom ikollhom il-ktieb jew rekord tat-tilqim magħhom.