Influenza Vaccine
Sign In

Influenza Vaccine

 ​Influenza Vaccination 2019.jpg
 

TILQIMA KONTRA L-INFLUWENZA STAĠJONALI 

Min-nhar it-Tnejn, 17 ta’ Ottubru 2022 se jingħata s-servizz tat-tilqima kontra l-influenza b'xejn miċ-ċentri tas-saħħa madwar Malta u Għawdex.

Għall-ewwel gimgħatejn, jiġifieri mit-Tnejn 17 ta' Ottubru 2022 sal-Ħadd 30 ta' Ottubru 2022, se jingħataw prijorità persuni ta' 'l fuq minn 55 sena, tfal li għandhom bejn 6 xhur u 59 xahar (iz-żewġ etajiet inklużi) u persuni li  huma ċċertifikati li jbatu minn mard kroniku.  

Huwa importanti li kull min imur jieħu l-vaċċin kontra l-influenza jieħu miegħu l-karta t'identifikazzjoni, u fil-każ tal-persuni li jbatu b'mard kroniku, trid tkun ppreżentata l-kartuna s-safra jew ċertifikat tat-tabib li turi l-kundizzjoni medika tal-persuna.

Mit-Tnejn 31 ta’ Ottubru 2022 l-vaċċin jibda jingħata lill-pubbliku inġenerali.

Skeda għat-tilqima kontra l-influwenza staġjonali għat- tfal u adolexxenti:

Matul il -perjodu tas-17 ta' Ottubru 2022 sal-Ħadd 30 ta' Ottubru 2022, it-tfal kollha ta' bejn 6 xhur u 59 xahar, kif ukoll it-tfal ta’ bejn 60 xahar (5 snin) u 17-il-sena li huma ċċertifikati li jbatu minn mard kroniku, jistgħu  jirċievu l-vaċċin tal-influenza matul l-‘weekend’ miċ-ċentri tas-saħħa kif jidher hawn taħt:

o Is-Sibt 22 ta’ Ottubru u l-Ħadd 23 ta’ Ottubru 2022 miċ-ċentri tas-saħħa ta’ Floriana,  Mosta, Paola u Xewkija (Ghawdex) mit- 8am sa 7pm u miċ-ċentru tas-saħħa tal- Gzira mit- 8am sa 5pm.

o Is-Sibt 29 ta’ Ottubru u l-Ħadd 30 ta’ Ottubru 2022 miċ-ċentri tas-saħħa ta’ Floriana, Mosta, Paola u Xewkija (Ghawdex) mit- 8am sa 7pm u miċ-ċentru tas-saħħa tal- Gzira mit- 8am sa 5pm.

Mill-31 ta’ Ottubru 2022, it-tfal kollha ta' bejn 6 xhur u 17-il-sena jistgħu  jirċievu l-vaċċin tal-influenza miċ-ċentri tas-saħħa kif jidher hawn taħt:

o It-Tnejn 31 ta’ Ottubru, it-Tlieta 1 ta’ Novembru u l-Erbgħa it-2 ta’ Novembru miċ-ċentri tas-saħħa ta’ Floriana,  Mosta, Paola u Xewkija (Ghawdex) mit- 8am sa 7pm u miċ-ċentru tas-saħħa tal- Gzira mit- 8am sa 5pm.

o Mit-3 ta’ Novembru 2022 il-quddiem, it-tfal kollha ta' bejn 6 xhur u 17-il-sena jistgħu  jirċievu l-vaċċin tal-influenza mill- kliniċi tan-“National Immunisation Service” fiċ-ċentri tas-saħħa, mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8am sas-1pm