Sign In

Influenza Vaccine

 ​

SEASONAL INFLUENZA VACCINE 2018/2019

The Seasonal Influenza Vaccine for the year 2018/2019 will be available from all Health Centres from Monday 15th October.  Persons over 55 years, children between 6 months and 59 months old, and persons of any age suffering from chronic diseases of the lungs, heart, liver, kidney, diabetes, and any immunodeficiency conditions, including HIV and AIDS are eligible for free vaccination. In these cases, the Schedule V Control Card or a recent medical certificate stating the person's medical condition should be presented.

Priority will be given to the above persons until the 27th October. Following this date, the influenza vaccine will be available free of charge for all persons over the age of 6 months until stocks last.

Between the 15th and 27th October the Immunisation Clinics at Floriana, Mosta and Paola Health Centres will be open as follows: 08:00 to 13:00 and 14:00 to 19:00 Monday to Friday and 08:00 to 12:00 and 13:00 to 19:00 on Saturdays.

All other clinics in  Health Centres will open 08:00 to 13:00 Monday to Friday and 08:00 to 12:00 on Saturday.
Flu vaccination from Gozo Health Centre will be available between 10:00 and 13:00 and between 14:00 and 19:00 Monday to Saturday.

From the 29th October onwards the vaccine will be available from all Health Centres between 10am and 5pm.

Persons caring for housebound patients are to phone CommCare on 22589341 to book the Influenza vaccine. 

All persons are to present their I.D. card in order to receive the vaccine.

Parents bringing young children for vaccination should produce the Baby's Book or Vaccination Record.

Flo Vaccine 2017 Poster 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TILQIMA KONTRA L-INFLUWENZA STAĠJONALI

It-tilqima tal-influwenza għas-sena 2018/2019 ser tibda tingħata mil-15 ta’ Ottubru. Persuni li għandhom 55 sena u fuqhom, tfal ta’ bejn is-6 xhur u 59 xahar, persuni li jbagħtu minn mard kroniku tal-pulmun, qalb, fwied, kliewi, d-dijabete u kundizzjonijiet ta’ immunodefiċjenza li jinkudi l-HIV u l-AIDS huma ntitolati għal din it-tilqima mingħajr ħlas. Dawn tal-aħħar iridu juru l-kartuna tas-Schedule V (kartuna s-safra) jew ċertifikat mediku riċenti li jsemmi dan il-mard.

Prijorita’ għat-tilqima ser tingħata lil persuni msemmija  sas-27 ta’ Ottubru. Wara din id-data it-tilqima ser tingħata lil kull min jixtieqha  sakemm iservu. Kull min għandu ‘l-fuq minn sitt xhur jista’ jirċievi t-tilqima kontra l-influwenza. 

Bejn il-15 u s-27 ta’ Ottubru il-Kliniċi tat-tilqim fiċ-Ċentri tas-Saħħa tal- Furjana, Mosta u Raħal Ġdid se jkunu miftuħa f’dawn il-ħinijiet: 08:00 sa 13:00 u 14:00 sa 19:00 mit-Tnejn sal-Ġimgħa. S-sibtijiet mill-08:00 sa 12:00 u 13:00 sa 19:00

Il-kliniċi fiċ-Ċentri tas-Saħħa l-oħra jiftħu: 08:00 sa 13:00 mit-Tnejn sal-Ġimgħa u 08:00 sa 12:00 nhar ta’ Sibt. Il-ħinijiet tat-tilqim miċ-Ċentru tas-Saħħa t'Għawdex huma: 10:00 sa 13:00 u 14:00 sa 19:00 mit-Tnejn sas-Sibt.

Mid-29 ta’ Ottubru l-quddiem it-tilqima tingħata bejn 10:00 u 17:00 miċ-Ċentri tas-Saħħa kollha.

Persuni li jieħdu ħsieb pazjenti li ma jistgħux joħorġu mid-dar għandhom iċemplu lill-CommCare fuq 22589341 biex jagħmel appuntament għat-tilqima.

Kull persuna li tixtieq tircievi t-tilqima għandha dejjem tippreżenta l-karta tal-identita’ tagħha.

Tfal li se jitlaqqmu għandhom ikollhom il-ktieb jew rekord tat-tilqim magħhom.