Influenza Vaccine
Sign In

Influenza Vaccine

 ​Influenza Vaccination 2019.jpg
 

TILQIMA KONTRA L-INFLUWENZA STAĠJONALI 

Min-nhar it-Tnejn, 25 ta’ Ottubru 2021 se jingħata s-servizz tat-tilqima kontra l-influenza b'xejn miċ-ċentri tas-saħħa madwar Malta u Għawdex.

Għall-ewwel tlett ġimgħat, jiġifieri mit-Tnejn 25 ta' Ottubru 2021 sal-Ħadd 14 ta' Novembru 2021, se jingħataw prijorità persuni ta' 'l fuq minn 55 sena, tfal li għandhom bejn 6 xhur u 11 il-sena (iz-żewġ etajiet inklużi) u persuni li  huma ċċertifikati li jbatu minn mard kroniku.  

Huwa importanti li kull min imur jieħu l-vaċċin kontra l-influenza jieħu miegħu l-karta t'identifikazzjoni, u fil-każ tal-persuni li jbatu b'mard kroniku, trid tkun ppreżentata l-kartuna s-safra jew ċertifikat tat-tabib li turi l-kundizzjoni medika tal-persuna.

Mit-Tnejn 15 ta' Novembru 2021 l-vaċċin jibda jingħata lill-pubbliku inġenerali.

L-adulti ser jkunu jistgħu jirċievu l-vaċċin mit-Tnejn sal-Ġimgħa, miċ-ċentri tas-saħħa kollha, bejn 10am u 7pm.

It-tfal ta' bejn 6 xhur u 11 il-sena jistgħu jkomplu jirċievu l-vaċċin miċ-ċentri tas-saħħa kif jidher hawn taħt:

Floriana / Mosta/ Paola/Kercem – mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit- 8am sa 1pm

B’Kara – It-Tnejn/Il-Ħamis - mit- 8am sa 1pm

Rabat – It-Tnejn mit- 8am sa 1pm u Il-Ħamis ġimgħa iva u ġimgħa le mit- 8am sa 1pm

Kirkop – It-Tlieta/Il-Ġimgħa mit- 8am sa 1pm

Cospicua – It-Tlieta /Il-Ħamis mit- 8am sa 1pm

Qormi – It-Tlieta /L-Erba /Il-Ġimgħa mit- 8am sa 1pm

Is-servizz tat-tilqima kontra l-influenza għat-tfal ser ikompli wkoll fi tmiem il-ġimgħa miċ-ċentri tas-saħħa tal-Mosta, Floriana, Paola u Kercem, Għawdex, kif jidher hawn taħt

Is-Sibt 20 ta’ Novembru u L-Ħadd 21 ta’ Novembru – mit- 8am sas- 7pm

Is-Sibt 27 ta’ Novembru u L-Ħadd 28 ta’ Novembru – mit- 8am sas- 7pm